A
Abratumow
Alchimowicz
Konstanty Gabriel
Altman Aleksander
Aronzon Samuel
Atrochow Michaił Pietrowicz
Barutczew Suren Konstantynowicz

B
Barysznik Abram
Bernsztein Mojżesz Naftali Mosze
Bertman
Bieleńki
(Bieleński) Owsiej (Awsiej, Andrzej)
Bloch Karol
Bogner Ernst
Bomasz Włodzimierz
Borkowski Aleksander
Borkowski Izaak Ignacy
Buchholz Alfred
Burze

C
Czaplicki Jan Zdzisław

D
Dajkowski Leonard
Demin Griegorij Wasiliewicz
Diegtiariew Włodzimierz Iljicz
Długacz Salomon
Doktor Włodzimierz
Drożdż Wacław

E
Engelhardt (Engelhart) Fryderyk Stefan

F
Faerber Nikolaus
Fajgel
Fernberg Adolf Abe
Finkelsztejn (Finkiel) Mojżesz
Flancman Józef Chaim
Fryszman Wiktor

G
Gabriel (Gabryel) Franciszek
Gałczyński Kazimierz
Gauze Jakub
Ginzburg Karol
Gladsztern Gladstern Szymon
Glass Boruch Bronisław
Glückner Rudolf
Gmeiner Nikolaus
Gola Stefan
Goldberg Henryk Dawid
Goldinberg Majer
Goldman
Gross Herman
Grot
Grudkowski E.
Gurewicz Mojżesz Aleksander

H
Hanusz Ryszard
Hausliech Siegfried
Hejman Władysław
Hett Otto
Hirin (Hurin) Wasyl (Wasil)
Hirszbajn Dawid
Hirszfeld (Hirszwelt)
Hoffmann Zenon
Holenderski Natan
Horn Brunon
Horowitz

I
Idaszewski Leon

J
JabłońskiLandman
Jachna Janusz (Jan)
Jakowski Józef
Jaskulski (Jaskólski) Witold
Jastrzębski Marian

K
Kahan Abram
Kapłan Awidiusz
Kaufaman Salomon
Kauftheil Leopold
Kaziejew Iwan
Kigiel Hersz
Kijewski Stanisław
Kleinberg Karl
Klementynowski Noachim
Klonowski Jan (Julian)
Kohn Adalbert
Konajko Nijkołaj Nikołajewicz
Kondrat Georgij Iwanowicz
Konopka Stanisław
Konopka Zygmunt
Kopczyński Bronisław
Kopczyński Witold
Kosacz I. S.
Kosibowicz Tadeusz
Kostandian
Kosztowicz
Kramarz Joel Binem
Krec Geza
Kryński Leon
Krzyżanowski
Kurzątkowski Jan (Janusz)

L
Landesmann Ernest (Arnost)
Landman
Lando Boruch Bronisław
Landsberg
Laufer Julius
Lerner Grisza Gabriel
Lerner Markus Mieczysław
Lewin Siemion
Lewiner
Lewinson Julian
Lipnik Juda
Litwinowicz Włodzimierz
Ludwicki Stefan
Łukaczewski Hirsz


(…) it was thanks to doctor Landesmann that my typhus was fairly mild because (…) he gave me those typhus injections that mitigated the symptoms. Intravenous. (…) He did it in secret. Once, when he was giving me the injection, (…) they called out that someone was coming. So he quickly finished. He only had time to say a few words to a friend that worked with me about how to save me, and then ran out. Unfortunately, one day Benden caught him out and he was punished by disqualification. Benden banned him from working at the infirmary as a doctor, he became an orderly. But that didn’t last for long either because when the massacre of Jews happened, he committed suicide.

— Helena Bujakowska

M
Makow Jakub
Marski Stanisław
Metera Piotr
Mianowski Antoni
Michajłow Władimir
Michajłowski Łarik
Michałowicz Mieczysław
Murmiłłow Nikołaj Nikołajewicz


After my arrest, I lost almost 30 kg of body weight, when I recovered from typhus fever I weighed 87 kilograms. (…) In fact, I was so weakened that I wasn’t able to support the weight of my head with just the movement of my neck. I had to help myself with my hands to hold it up.

— Prof. Mieczysław Michałowicz

N
Najster
Neufeld Ladislaus
Nikelburg Aron
Niłanow Andriej
Nosacz Iwan Sawilewicz
Nowak Edward
Nowak Jan
Nowogrodzki Izrael

O
Ochlewski Andrzej
Olechnowicz
Ostaszewski Antoni
Ostrowski Tadeusz

P
Paktor Hirsz
Paszkiewicz Stanisław
Pawlak
Pawłowski Roman
Pieszak Antoni
Pollacek Arpad
Popper Paul
Priłuka (Priłucki, Pryłucki) Naum

R
Reich Otto
Riepuchow Maksym
Říha Jan (Johann)
Rosenthal Desider
Rosner
Rotbalsam (Rom) Izrael (Jurek)
Rowatzky Józef
Rozwada Tadeusz Ludwik
Rusota
Rzepecki Edmund

S
Salimow
Sawicz (Sawiec, Sawic) Wincenty
Schablin Stefan
Skorupka Kazimierz
Smirnow Wasilij Pietrowicz
Sokolski Szapiro Salomon
Stabholz Tadeusz
Stein
Sulikowski Henryk
Swczyc
Szeniot Henryk
Szędzikowski (Szendzikowski) Władysław
Szpigelman Mieczysław
Sztaba Romuald
Szyszkin W. D.

Ś
Średnicki Jan
Świeca Salomon

T
Taub Emmerich (Imrich)
Teichner Franz
Tomaszewski Bolesław
Tonenberg Leon
Truszkowski Jarosław

U
Ullman Ladislaus

V
Vamos Friedrich

W
Wajnik Henrk
Waliman Eugen
Wasilkowski Józef (Josyf)
Wasserman
Wasserstein
Wdowiński Dawid
Weisner Zdenko
Weisz Abraham
Werbołwnik Henoch
Wieliczański (Halpern) Henryk (Izaak)
Wiesel
Wiesner Zdenko
Winrych Andrzej
Winter Oskar
Włodawski Żyd
Wojtkowski (Woitkowski) Henryk
Wrona-Merski Stanisław
Wróblewski (Wróblewicz) Józef Ignacy Antoni


The SS men preferred not to get in Wieliczański’s way. They turned a blind eye to the fact that he was actually treating people, doing his best to care for them and help them…

— Igor Newerly

Z
Zadziewicz
Zahorowski Andrzej Aleksander
Zakrzewski Józef
Zambrzycki Jan
Zembrzuski Konrad


back to panel
03. MALE INFIRMARY