Podobnie jak w innych obozach koncentracyjnych, także na Majdanku prowadzone były eksperymenty pseudomedyczne na więźniach. Fakt ten został ujawniony przez dr. Henryka Wieliczańskiego podczas sesji naukowej w Lublinie w 1964 r. Śledztwo w tej sprawie w latach 1967–1973 r. prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Lublinie.

W wyniku postępowania sądowego i zeznań świadków, w tym lekarzy byłych więźniów ustalono, że na Majdanku przeprowadzano eksperymenty w zakresie farmakologicznym: próby nowych lekarstw i szczepionek przeciwko tyfusowi plamistemu, gruźlicy i malarii, chirurgicznym: usuwanie kości, trepanacje czaszki i transplantacje skóry oraz doświadczeń termicznych, badających wpływ temperatury i ciśnienia na ciało ludzkie. Postępowanie sądowe zawieszono z powodu braku kontaktu z głównymi podejrzanymi. Działania niemieckich lekarzy były niczym innym jak sprawdzaniem kosztem życia więźniów faktów od dawna poznanych i opisanych. Szczególnie odrażające wydaje się być przeprowadzanie doświadczeń na uprzednio celowo zakażanych więźniach.


W kwestii przeprowadzanych doświadczeń wiadomo mi, że doświadczenia przeprowadzane były przez lekarzy niemieckich i doktora Hanusza w różnych rewirach i na różnych polach. Przeważnie robiono doświadczenia z krwią na osobach chorych na tyfus plamisty. Krew tę przestrzykiwano osobom zdrowym. Kilka wypadków przeprowadzono z płynem mózgowo-rdzeniowym. Brano ten płyn od więźniów i chorych na tyfus, a następnie zastrzykiwano osobom zdrowym domięśniowo i dożylnie. (…) Na mnie przeprowadzano doświadczenia tyfusu plamistego przez wstrzyknięcie dożylne.

Dr Piotr Metera
Przedmioty znalezione na terenie byłego obozu. Skalpele, PMM

Przedmioty znalezione na terenie byłego obozu. Skalpele, PMM

Przedmioty znalezione na terenie byłego obozu, PMM

Przedmioty znalezione na terenie byłego obozu, PMM

Przedmioty znalezione na terenie byłego obozu, PMM

Przedmioty znalezione na terenie byłego obozu, PMM


Następny panel
10. Gammelblock

poprzedni panel
08. LECZENIE – „TERAPIA: ŻADNA”