W styczniu 1943 r. Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia na jednym z pól Majdanka autonomicznego lazaretu dla jeńców sowieckich. Kierowano tu inwalidów, którzy nabawili się kalectwa bądź choroby walcząc w Armii Czerwonej oraz tych, którzy przeszli na służbę niemiecką.


Komendantura Majdanka wyznaczyła na lazaret II pole więźniarskie. Mimo że formalnie nie podlegał on władzom KL Lublin, ale dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie, był strzeżony przez obozową załogę wartowniczą oraz zaopatrywany w prowiant i odzież z obozowych magazynów. Pierwszych inwalidów skierowano tu w maju 1943 r. z lazaretów i obozów podległych Wehrmachtowi.

Organizację szpitala, sprawowanie opieki medycznej nad inwalidami i prowadzenie spraw kancelaryjnych powierzono grupie 31 więźniów: lekarzom, tłumaczom, pisarzom, kucharzom. W grupie tej było 28 Polaków, 2 Czechów i Niemiec – dr Otto Hett, który pełnił tu funkcję Revierkapo.


Lekarze i służba pomocnicza lazaretu

Indeks nazwisk i wybrane biogramy


W lazarecie istniały baraki chirurgiczne, zakaźne i internistyczne zajmowane łącznie przez ok. 200 chorych, nad którymi opiekę sprawowało dwóch lekarzy: polski i radziecki. W szpitalu znajdowało się także ambulatorium i dwie sale operacyjne. W pozostałej części lazaretu przebywali jeńcy, którzy nie wymagali leczenia.

Od maja 1943 r. do lipca 1944 r. na II polu przebywało około 3500 jeńców. Z powodu spożywania niepełnowartościowego pożywienia w zbyt małej ilości oraz szerzących się epidemii śmiertelność wśród tej grupy więźniów była bardzo duża. Waga mężczyzn w średnim wieku kształtowała się na poziomie zaledwie 36–38 kg.

Podczas ewakuacji Majdanka zdolnych do pracy inwalidów wysłano do obozów koncentracyjnych w głąb Rzeszy. W momencie likwidacji KL Lublin 22 lipca 1944 r. przebywało w nim kilkuset jeńców-kalek.

 

Jeńcy sowieccy tuż po likwidacji Majdanka, 1944, PMM

Jeńcy sowieccy tuż po likwidacji Majdanka, 1944, PMM

Karta personalna jeńca sowieckiego Iwana Konowala

Karta personalna jeńca sowieckiego Iwana Konowala

Suren Konstantynowicz Barutczew przy piecach krematoryjnych, 1944, PMM

Suren Konstantynowicz Barutczew przy piecach krematoryjnych, 1944, PMM

Akta OPUS, 1943–1944. Wykaz więźniów II pola, PMM

Akta OPUS, 1943–1944. Wykaz więźniów II pola, PMM

Studnia i baraki na II polu, PMM

Studnia i baraki na II polu, PMM


Następny panel
06. WARUNKI BYTOWE

poprzedni panel
04. REWIR KOBIECY