Decyzję o utworzeniu na Majdanku rewiru podjęto ze względów formalnych równocześnie z planami utworzenia obozu, jednak na początku jego funkcjonowania więźniowie byli pozbawieni opieki medycznej. Pierwszych lekarzy sprowadzono na Majdanek z KL Sachsenhausen pod koniec listopada 1941 r. Kolejnych w grudniu 1941 r. z KL Dachau i KL Buchenwald oraz w lutym 1942 r. z KL Auschwitz. W tym czasie ich zadania ograniczały się do badania jeńców, grzebania zwłok lub pracy w magazynach odzieżowych.

Pierwszą, prowizoryczną izolatkę dla chorych zorganizowano na początku 1942 r. Oddano wtedy do dyspozycji rewiru jeden blok na I polu. Więźniowie zatrudnieni w rewirze stanowili grupę roboczą podlegającą kapo. Od grudnia 1941 r. do lutego 1942 r. był nim lekarz Polak – Witold Kopczyński. Następnie funkcję tę objęli Niemcy: Revierkapo 1Ludwik Benden oraz Revierkapo 2 – dr Otto Hett. Od maja 1943 r. Benden pozostał jedynym bezpośrednim zwierzchnikiem więźniarskiego personelu w rewirze. Podlegali mu lekarze-więźniowie i cały personel pomocniczy pracujący w barakach rewirowych na wszystkich polach, także kobiecym.


 
Wraz z napływem więźniów zwiększano liczbę baraków rewirowych. Początkowo w skład rewiru męskiego wchodziło m.in. ambulatorium chirurgiczne, internistyczne i gabinet dentystyczny. Stopniowo tworzono dodatkowo baraki chirurgiczne, zakaźne i dla rekonwalescentów. W miarę rozbudowy Majdanka i rozszerzania się epidemii tyfusu plamistego w pierwszym kwartale 1943 r. utworzono filie rewiru na każdym polu. We wrześniu 1943 r. rewir męski przeniesiono na pole V, a obóz kobiecy z rewirem żeńskim na pole I.

Ewakuacja rewiru męskiego zaczęła się w kwietniu 1944 r. Część lekarzy wysłano wówczas do KL Gross-Rosen, a do KL Auschwitz deportowano duży transport chorych wraz ze służbą medyczną z Majdanka. W dniu ostatecznej likwidacji obozu 22 lipca 1944 r. przebywali w nim jeszcze dr Franciszek Gabriel i dr Otto Hett. Obaj zostali zastrzeleni podczas ostatniego transportu ewakuacyjnego do KL Auschwitz.

Na polu V w szpitalu ogółem przebywało około 3500 ludzi. W pierwszym bloku mieściła się kancelaria, w drugim gabinet zabiegowy, w trzecim rekonwalescenci, w czwartym chirurgia, w piątym interna, w szóstym tyfus brzuszny, w siódmym tyfus plamisty, w ósmym świerzb. Po drugiej stronie pola mieściły się bloki gruźlicy rozpadowej, biegunki itp.

Dr Henryk Wieliczański


 

Baraki na I polu więźniarskim, PMM

Baraki na I polu więźniarskim, PMM

Baraki na V polu więźniarskim, PMM

Baraki na V polu więźniarskim, PMM


Lekarze, stomatolodzy i studenci medycyny na Majdanku

Indeks nazwisk i wybrane biogramy


 PERSONEL POMOCNICZY REWIRÓW

Indeks nazwisk i wybrane biogramy


Gryps więźnia Tadeusza Ogrodowczyka informujący rodzinę o jego stanie zdrowia, wysłany potajemnie ze szpitala obozowego, 1943, PMM

Gryps więźnia Tadeusza Ogrodowczyka informujący rodzinę o jego stanie zdrowia, wysłany potajemnie ze szpitala obozowego, 1943, PMM


Następny panel
04. REWIR KOBIECY

poprzedni panel
02. CO TO BYŁ REWIR?