Lekarze

Barutczew Suren
Gabriel (Gabryel) Franciszek
Hett Otto
Jaskulski (Jaskólski) Witold
Kondrat Jerzy
Konajko Nikołaj
Kosibowicz Tadeusz
Muriłłow Nikołaj Nikołajewicz
Nosacz Iwan Sawilewicz
Ostaszewski Antoni
Szyszkin W. D.
Truszkowski Jarosław


Prawie wszyscy jeńcy skarżyli się na bóle żołądka i jego rozstrój. Proszono wówczas sanitariuszy i felczerów o łyżkę „gęstej śmietanki”. Był to roztwór białej gliny, jedyny lek występujący w obozie w nadmiernych ilościach. Chorzy chętnie go połykali, bo przez pewien czas dawał uczucie sytości. (…) Do lazaretu, w którym przebywało 1250 ciężko rannych i chorych jeńców, dostarczono po 150 tabletek albucydu, prontozylu i steptocydu na miesiąc.

Dr Suren Konstantynowicz Barutczew

Służba pomocnicza, pisarze i tłumacze

Bliszcz
Bochenek Leon
Bosyk Jan
Budzyń Tadeusz
Fitter Zygmunt
Gacki Henryk
Gałczyński Kazimierz
Gdula Piotr
Kulesza Czesław
Makowski Piotr
Olech Józef
Pasternak Henryk
Pilar Andrzej
Poniatowski Stanisław
Radziwiłł Krzysztof
Stecki Wiesław


powrót do panelu
05. LAZARET